Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

Активности кои ги организира училиштето

2017

Ликовен Натпревар
Учество на 41-та традиционална меѓународна ликовна изложба  „13-ти Ноември“-2016  на тема „Слободна тема“ организирана од советот на град Скопје и Детскиот ликовне центар.
Освоено прво место со Валерија Стаменковса

Новогодишен Базар
На 30.12.2016 рганизиран новогодишен хуманитарен базарКлиматска рехабилитација
Во период од 28.08.2016 до 04.09.2016 год. 30 ученици заедно со наставниците Дарко Петковски и Јаким Ристовски учествуваа во климатска рехабилитација во одмаралиштето Бегова Корија во крушево во организација на Министерството за животна средина.

Посета на театар и музеј
Организирана еднодневна екскурзија на 28.10.2016 со посета на Археолошки Музеј на Македонија и Театарска претстава Оливер Твист во театарот за деца и млади.