Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“


Известувања

Во ООУ „Браќа Миладиновци “ во моментов наставата ја посетуваат вкупно 430 ученика распределени во 9одделенија односно 25 групи.
Вкупен број на ученици:
I одд. 4 групи, вкупно 60 ученици од кои 34 женски IIодд. 3 групи, вкупно 48ученици од кои 28 женски
III одд. 3 групи, вкупно 37 ученици од кои 15 женски IV одд. 3 групи, вкупно 48 ученици од кои 23 женски
V одд. 3 групи, вкупно 44 ученици од кои 16 женски VI одд. 2 групи, вкупно 38 ученици од кои 24 женски
VII одд. 2 групи, вкупно 50 ученици од кои 26 женски VIII одд. 2 групи, вкупно 43 ученици од кои 18 женски
IX одд. 3 групи, вкупно 62 ученици од кои 27 женски
Вкупно во одделенска настава се 237 ученици, а во предметна настава 193 ученици.


Завршна сметка 2017

Државно првенство во футсал–женски 2018

Завршна сметка 2016