Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“


Известувања

Во ООУ „Браќа Миладиновци “ во моментов наставата ја посетуваат вкупно 366 ученика распределени во 9 одделенија односно 24 групи.
Вкупен број на ученици:
I одд. 4 групи, вкупно 48 ученици II одд. 3 групи, вкупно 39 ученици
III одд. 3 групи, вкупно 34 ученици IV одд. 3 групи, вкупно 32 ученици
V одд. 3 групи, вкупно 39 ученици VI одд. 2 групи, вкупно 51 ученици
VII одд. 2 групи, вкупно 45 ученици VIII одд. 2 групи, вкупно 35 ученици
IX одд. 2 групи, вкупно 43 ученици
 

УПИС НА ПРВАЧИЊА - Mај 2022Регионален натпревар Математика
2022

Приговорите за задачите може да ги испраќате на е-mail :  

Во приговорот треба да пишува од кој ученик е кое оделени е објаснување за која задача се поднесува приговорот (со кратко објаснување) во subject на меилот пишете ПРИГОВОР

Решенија на задачите и бодови за постапката:  РЕШЕНИЈА

Резултати од натпреварот


IV одделение

V оодделение
VI оодделение
VII оодделение
VIII оодделение
IX оодделение

Годишнен извештај за 2020/2021:  документ

Годишна програма 2022/2023:  документ

Годишнен извештај за 2019/2020:  документ

Годишна програма 2020/2021:  документ

Самоевалуација 2020/2022:  документ

Завршна сметка 2021

Завршна сметка 2020:  603787903.

Завршна сметка 2019:  603787903.

Завршна сметка 2018:  603787903.

План на активности за Програмата
 „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен ситстем “

Завршна сметка 2017

Државно првенство во футсал–женски 2018

Завршна сметка 2016