Следете ја нашата
фејсбук група


 

 

Контакт
e-mail:

brmiladinovci@yahoo.com
Ул. 8 бр 90а
1042 Миладиновци
телефон: 02 2577709

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“


Известувања

Запишување на учениците во прво одделение за учебната 2021/22 год.

random image
ЕЛЕКТРОНСКИ УПИС ПРЕКУ uslugi.gov.mk
ПРИЈАВАВрз основа на Нацрт-записникот од 25 седница на Влада на РСМ со арх. бр. 44-2282/6 од 21.03.2020 година, и според член 2 алинеа 4 од Уредбата од МОН, директорот на ООУ„Браќа Миладиновци“ Миладиновци општина Илинден донесе:


         О Д Л У К А

за продолжување на прекинот на воспитно образовниот процес во ООУ „Браќа Миладиновци“ Миладиновци Согласно Нацрт-записникот од 25 седница на Влада на РСМ со арх. бр. 44-2282/6 од 21.03.2020 година, и според член 2 алинеа 4 од Уредбата од МОН, воспитно образовниот процес и наставата во ООУ„Браќа Миладиновци“ Миладиновци општина Илинден се продолжува и важи до завршување на периодот на постоење на воведената вонредна состојба на територија на РСМ, со цел на зајакнување на препораките и мерките за превенција од коронавирус.

         Со почит  31.03.2020                                                                                           Директор
                                                                                                                            Марија Зоксимовска

Известување

Почитувани,
        Една од мерките кои ги усвои Владата на Република Северна Македонија за заштита на јавното здравје во услови на брзо ширење на коронавирусот е привремен прекин на воспитно – образовниот процес во државата. Но , согласно препоракте од Министерство за образование и наука образовните установи треба да изнајдат начини со кои ќе ја продолжат неформалната едукација на учениците додека трае оваа состојба, а особено да се фокусираат на можноста за воведување на онлајн настава.

 Препорака на Министерството за образование и наука е да се практикува листа на бесплатни и слободни за користење дигитални платформи, апликации и содржини што може да бидат корисни за едукација на младите, објавени на веб страната на МОН. Исто така, од понеделник 16.3.2020 година на каналите на националната телевизија се емитува едукативна програма наречена „ТВ училница“ по предметите кои учениците ги изучуваат на училиште, додека за децата од предшколска возраст се емитуваат едукативни емисии и приказни согласно нивната возраст.

Во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење и спречување на внесување на Коронавирусот COVID-19, при состојба на Пандемија, Градоначалникот на Општина Илинден донесе препораки, мерки и решенија. Согласно препораките, училиштетата потребно е да започнат со подготовка на план и начин на спроведување на онлајн настава за учениците, и истиот јавно да го презентираат.

Исто така, училиштето преку воведувањето на ротационо дежурство на вработените, овозможува наставниот кадар да го практикува далечинското учење за учениците, во смисла на задавање задачи, насоки за самоучење, презентации, е-учебници кои се достапни на интернет, а се во согласност со материјалот и авторските права, користејќи ги некои од начините на интернет комуникација со учениците.

         Со почит  21.03.2020                                                                                           Директор
                                                                                                                            Марија Зоксимовска

Во ООУ „Браќа Миладиновци “ во моментов наставата ја посетуваат вкупно 362 ученика распределени во 9 одделенија односно 23 групи.
Вкупен број на ученици:
I одд. 3 групи, вкупно 38 ученици II одд. 3 групи, вкупно 34 ученици
III одд. 3 групи, вкупно 31 ученици IV одд. 3 групи, вкупно 41 ученици
V одд. 3 групи, вкупно 52 ученици VI одд. 2 групи, вкупно 45 ученици
VII одд. 2 групи, вкупно28 ученици VIII одд. 2 групи, вкупно 44 ученици
IX одд. 2 групи, вкупно 39 ученици
 


Годишнен извештај за 2019/2020:  документ

Годишна програма 2020/2021:  документ

Самоевалуација 2020/2022:  документ

Завршна сметка 2020:  603787903.

Завршна сметка 2019:  603787903.

Завршна сметка 2018:  603787903.

План на активности за Програмата
 „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен ситстем “

Завршна сметка 2017

Државно првенство во футсал–женски 2018

Завршна сметка 2016