Notebook

Известување

Почитувани,
        Една од мерките кои ги усвои Владата на Република Северна Македонија за заштита на јавното здравје во услови на брзо ширење на коронавирусот е привремен прекин на воспитно – образовниот процес во државата. Но , согласно препоракте од Министерство за образование и наука образовните установи треба да изнајдат начини со кои ќе ја продолжат неформалната едукација на учениците додека трае оваа состојба, а особено да се фокусираат на можноста за воведување на онлајн настава.

 Препорака на Министерството за образование и наука е да се практикува листа на бесплатни и слободни за користење дигитални платформи, апликации и содржини што може да бидат корисни за едукација на младите, објавени на веб страната на МОН. Исто така, од понеделник 16.3.2020 година на каналите на националната телевизија се емитува едукативна програма наречена „ТВ училница“ по предметите кои учениците ги изучуваат на училиште, додека за децата од предшколска возраст се емитуваат едукативни емисии и приказни согласно нивната возраст.

Во врска со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење и спречување на внесување на Коронавирусот COVID-19, при состојба на Пандемија, Градоначалникот на Општина Илинден донесе препораки, мерки и решенија. Согласно препораките, училиштетата потребно е да започнат со подготовка на план и начин на спроведување на онлајн настава за учениците, и истиот јавно да го презентираат.

Исто така, училиштето преку воведувањето на ротационо дежурство на вработените, овозможува наставниот кадар да го практикува далечинското учење за учениците, во смисла на задавање задачи, насоки за самоучење, презентации, е-учебници кои се достапни на интернет, а се во согласност со материјалот и авторските права, користејќи ги некои од начините на интернет комуникација со учениците.

 Со почит,                                                                                         Директор
                                                                                                Марија Зоксимовска

Добредојдовте

на официјалната веб страна на

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“

с. Миладиновци, о. Илинден

Училиште со еднакви можности за раст и развој!


Училиште со еднакви можности за раст и развој!